Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/609, 19. aprill 2018, milles käsitletakse lõssipulbri kokkuostu maksimumhinda rakendusmäärusega (EL) 2018/154 avatud pakkumismenetluse raames toimuvas teises pakkumisvoorus