Uredba Komisije (ES) št. 821/2006 z dne 1. junija 2006 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega sladkorja v nekatere tretje države za 27. delni razpis, izdan v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 1138/2005