Oznámenie týkajúce sa platných antidumpingových opatrení v súvislosti s dovozom určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele a ich častí, s pôvodom inter alia v Thajsku, do Spoločenstva: zmena názvu spoločnosti, na ktorú sa vzťahuje individuálna sadzba antidumpingového cla