Písomná otázka E-008319/11 João Ferreira (GUE/NGL) Komisii. Med kontaminovaný geneticky modifikovaným peľom. Rozhodnutie Súdneho dvora