Písomná otázka P-0945/06 Marian Harkin (ALDE) Komisii. Znížiť počet zabitých na cestách Európskej únie o polovicu