Písomná otázka E-3501/06 Georgios Papastamkos (PPE-DE) Komisii. Úloha UEFA a národných futbalových zväzov