Stanovisko Výboru regiónov k Oznámeniu Komisie: ďalšie sledovanie procesu úvah na vysokej úrovni o mobilite pacientov a rozvoji zdravotníckej starostlivosti v Európskej únii