Písomná otázka E-3009/04 predkladá: Mario Borghezio (IND/DEM) Komisii. Kontrola prenikania mafie v Európe