Písomná otázka E-4730/05 Mary McDonald (GUE/NGL) Komisii. Ženy s postihnutím