Vec T-45/05: Žaloba podaná dňa 31. januára 2005: Micronas GmbH proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)