Štátna pomoc na zatvorenie uhoľných baní neschopných konkurencie * Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z  23. novembra 2010 o návrhu nariadenia Rady o štátnej pomoci na zatvorenie uhoľných baní neschopných konkurencie (KOM(2010)0372 – C7-0296/2010 – 2010/0220(NLE))