Nariadenie Rady (EHS) č. 1518/76 z 24. júna 1976 o uzavretí dohody vo forme výmeny listov týkajúcich sa článku 21 Dohody o spolupráci a článku 14 Dočasnej dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou a o dovoze otrúb a hrubej otrubovej múky s pôvodom v Alžírsku do spoločenstva