Písomná otázka E-0687/06 Karin Resetarits (ALDE) Komisii. Jednotná legislatíva ohľadne schvaľovania liečiv a fytofarmaceutických prípravkov