I-Rím: Poskytovanie pravidelných leteckých dopravných služieb — Výzva na predkladanie ponúk, ktorú uverejnilo Taliansko podľa článku 4 ods. 1 písm. d) nariadenia Rady (EHS) 2408/92 na poskytovanie pravidelných leteckých dopravných služieb na letovej trase Cagliari a Florencia a späť