Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/915, 25. juuni 2020, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis („Riso Nano Vialone Veronese“ (KGT))