Euroopa Kohtu ja Üldkohtu lahendite kogumik. I osa, Euroopa Kohus. 2011 - 12B