Spoločná pozícia Rady 2004/133/SZBP z 10. februára 2004 o reštriktívnych opatreniach proti extrémistom v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko (BJRM), ktorou sa zrušuje spoločná pozícia 2001/542/SZBP