Nariadenie Komisie (ES) č. 1543/2001 z 27. júla 2001, ktorým sa stanovuje obchodná norma pre šaláty, endíviu a eskariol