Písomná otázka E-1733/04 predkladá: Richard Corbett (PSE) Komisii. Falošné univerzity, falošné ukončenie