/* */

Nariadenie Komisie (ES) č. 1856/2006 z  15. decembra 2006 , ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny