Písomná otázka E-5299/06 Antonios Trakatellis (PPE-DE) a Georgios Papastamkos (PPE-DE) Komisii. Grécki cirkevní predstavitelia, ktorým bol zakázaný vstup na územie Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko