Zmluva o ústave pre európu - ČASŤ III — POLITIKY A FUNGOVANIE ÚNIE - HLAVA III — VNÚTORNÉ POLITIKY A ČINNOSTI - KAPITOLA III — POLITIKY V INÝCH OBLASTIACH - Oddiel 6 — Ochrana spotrebiteľa - Článok III-235