Komunikat Komisji do Rady,Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznegooraz Komitetu Regionów - Roczne sprawozdanie z programu Tempus za 2004 r.