/* */

Vec T-417/04: Žaloba podaná dňa 15. októbra 2004: la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia proti Komisii Európskych spoločenstiev