Písomná otázka E-0304/06 Mary McDonald (GUE/NGL) Komisii. Právo na spravodlivosť