Nariadenie Komisie (ES) č. 1178/2006 z  1. augusta 2006 , ktorým sa na hospodársky rok 2006/2007 stanovuje minimálna výkupná cena nespracovaných sušených fíg a výška pomoci na produkciu sušených fíg