Nariadenie Komisie (ES) č. 1539/2005 z 22. septembra 2005, ktorým sa predlžujú núdzové opatrenia na ochranu a obnovu zásob sardely v podoblasti ICES VIII