Vec C-157/19 P: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 1. októbra 2020 – Ehab Makhlouf/Rada Európskej únie (Odvolanie – Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté voči Sýrskej arabskej republike – Opatrenia prijaté proti popredným podnikateľom pôsobiacim v Sýrii – Zoznam osôb, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov – Zaradenie mena odvolateľa – Žaloba o neplatnosť)