Písomná otázka P-2128/06 Esko Seppänen (GUE/NGL) Komisii. Odpadové vody v Belgicku