Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10121 — Platinum Equity Group/Ingram Micro Inc.) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP) 2021/C 73/04