Mål C-2/05: Begäran om förhandsavgörande enligt beslut av Arbeidshof te Brussel av den 23 december 2004 i målet mellan Rijksdienst voor Sociale Zekerheid och N.V. Herbosch-Kiere