/* */

Písomná otázka E-3614/06 Roberta Angelilli (UEN) Komisii. Porušenie ustanovení o slobodnom prístupe na trh s nehnuteľnosťami pre talianskych občanov zo strany Chorvátska