2004/706/ES: Rozhodnutie Komisie z 15. októbra 2004, ktorým sa zakladá Európske fórum správy a riadenia spoločností