Vec C-359/04: Návrh na začatie konania o prejudiciálnej otázke podaný uznesením Tribunale di Teramo zo dňa 31. júla 2004 vo veci trestného konania proti Christianovi Palazzesemu