Euroopan unionin virallinen lehti, CE 280, 18. marraskuuta 2006