Písomná otázka E-3880/06 Manolis Mavrommatis (PPE-DE) Komisii. Obmedzenie voľného pohybu študentov