Písomná otázka E-2230/06 Neil Parish (PPE-DE) Komisii. Príspevky EÚ na frakcionáciu rastlinných tkanív