Písomná otázka E-2601/05 Proinsias De Rossa (PSE) Komisii. Pokračujúce odmietanie Španielska uznávať lekárske kvalifikácie