Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Rady (EÚ) č. 861/2013 z 2. septembra 2013, ktorým sa ukladá konečné vyrovnávacie clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých drôtov z nehrdzavejúcej ocele s pôvodom v Indii (Ú. v. EÚ L 240, 7.9.2013)