Písomná otázka E-3081/04 predkladá: Theresa Villiers (PPE-DE) Komisii. Vzťahy medzi EÚ a USA