/* */

Nariadenie Komisie (ES) č. 675/2005 z 29. apríla 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné na vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc