Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 22. decembra 2006 vo veci E-4/06, KLM Royal Dutch Airlines proti Staten v/Finansdepartementet (Nórske kráľovstvo zastúpené ministerstvom financií)