Zmena a doplnenie záväzkov verejnej služby pre pravidelné vnútroštátne letecké služby vo FrancúzskuText s významom pre EHP