Oznámenie o voľných pracovných miestach — EXT/20/42/AD 11/BOA Member