Predbežný návrh doplňujúceho rozpočtu č. 2 k všeobecnému rozpočtu na rok 2006 - Všeobecný výkaz príjmov