Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 10. novembra 2005. # Komisia Európskych spoločenstiev proti Spolkovej republike Nemecko. # Nesplnenie povinnosti členským štátom - Dane, ktoré ovplyvňujú spotrebu výrobkov z tabaku - Rozdielne zdanenie cigariet a tabakových roliek "West Single Packs'. # Vec C-197/04. Komisia/Nemecko TITJUR