Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad COMP/M.3736 — EQT/GSCP/ISS/JV) — Prípad vhodný na zjednodušený postupText s významom pre EHP