Písomná otázka E-2487/05 Terence Wynn (PSE) Komisii. Obyvatelia súostrovia Chagos