Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1155 z dnia 30 lipca 2020 r. dodające do kwot połowowych na 2020 r. określone ilości zatrzymane w roku 2019 na podstawie art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96