/* */

Nariadenie Komisie (ES) č. 1349/2004 z 23. júla 2004, ktorým sa stanovuje množstvo, na ktoré je možné podať žiadosti o dovozné povolenie v júli 2004 pre colné kvóty na hovädzie a teľacie mäso v zmysle nariadenia (ES) č. 1279/98 pre Bulharsko a Rumunsko